Wjazd do Niemiec bez kwarantanny

17 maja 2021

Kolejne zmiany dla podróżujących do Niemiec, tym razem w zakresie zwolnienia z obowiązku odbywania kwarantanny. Od dzisiaj, tj. 13 maja 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie federalne, dotyczące wjazdu na teren tego kraju, które traktuje m.in. o tym, że:

  • negatywny wynik testu przy wjeździe do Niemiec będzie co do zasady kończył kwarantannę;
  • zaczynają obowiązywać jednolite zasady we wszystkich krajach związkowych, dotyczące obowiązku rejestracji, wykonywania testu oraz kwarantanny;
  • osoby zaszczepione i ozdrowieńcy będą zwolnieni z wykonywania testów i kwarantanny;
  • wprowadza się zwolnienia z testów i kwarantanny m.in. dla pracowników transgranicznych, przy odwiedzinach najbliższej rodziny do 72h lub małego ruchu granicznego do 24h.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech lub https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/content/QuQORTbIBYSvTfwr6DL/BAnz%20AT%2012.05.2021%20V1.pdf?inline